دسته بندی محصولات

رتیواتور بازویی سنسور دار

مشاهده محصولات

روتیواتور سنسوردار باغی هیدرولیک

مشاهده محصولات

پوست کن گردو

مشاهده محصولات

شیکر برداشت پشت تراکتوری کابلی

مشاهده محصولات
فروش ویژه محصولات
حراج!
حراج!

ادوات و ماشین آلات کشاورزی

فوگر سرد( مه پاش) 3 لیتری دوشی اسمارت فارم

100,000,000  95,000,000 
حراج!
حراج!
حراج!
95,000,000  90,000,000 
حراج!

ادوات و ماشین آلات کشاورزی

روتیواتورباغی کشویی مکانیکی اسمارت فارم

620,000,000  610,000,000 
حراج!

ادوات و ماشین آلات کشاورزی

سمپاش 200 لیتری فرقونی اسمارت فارم

125,000,000  120,000,000 
فروش ویژه محصولات
حراج!
حراج!

ادوات و ماشین آلات کشاورزی

فوگر سرد( مه پاش) 3 لیتری دوشی اسمارت فارم

100,000,000  95,000,000 
حراج!
حراج!
حراج!
95,000,000  90,000,000 
حراج!

ادوات و ماشین آلات کشاورزی

روتیواتورباغی کشویی مکانیکی اسمارت فارم

620,000,000  610,000,000 
حراج!

ادوات و ماشین آلات کشاورزی

سمپاش 200 لیتری فرقونی اسمارت فارم

125,000,000  120,000,000