نمایش یک نتیجه

حراج!
حراج!
حراج!
1,070,000,000  1,060,000,000 
حراج!
حراج!
حراج!
95,000,000  90,000,000 
حراج!