فیلتر 120 لیتری سمپاش سوپاپ دار اسمارت فارم

3,750,000 

فیلتر 120 لیتری سمپاش سوپاپ دار مناسب برای انواع سمپاش در مخازن 600 و 400 لیتری .