تراکتور 399 (جفت یا تک دیفرانسیل) شش سیلندر اسمارت فارم